Q1: Hoe veel leden heeft het team?

A: Het team heeft elk jaar tussen de 15 en 20 studenten uit het tweede jaar.

Q2: Hoeveel studiepunten krijg ik voor dit project?

A: Het staat gelijk aan de 2 reguliere schoolprojecten. Dus 7,5 + 10 = 17,5

Q3: Wat is de voertaal in het project

A: Er zitten zowel Nederlandse als Engelse studenten in het project. Dit is hetzelfde bij de andere tweedejaars projecten.

Q4: Is er een teamruimte?

A: Ja, er is een ruimte van ongeveer 30m2 binnen de HAN beschikbaar. Hier staat de auto, tafels met computers en werkgereedschap. Hiervan krijgt het team 2 sleutels om op elk tijdstip in te kunnen. Daarnaast wordt er op projectdagen een extra lokaal gereserveerd om te kunnen werken.

Q5: Wat houdt de Shell Eco Marathon race in?

A: Jaarlijks houdt Shell een zuinigheidsrace in Europa. Je hebt daarin verschillende klassen zoals de verbrandingsmotor, elektrisch en waterstof. Hydromotive doet daarin mee bij de waterstofklasse. Het gaat er uiteindelijk om wie zo zuinig mogelijk heeft gereden na ongeveer 10 rondjes. Daarnaast zijn er ook andere awards zoals; beste ontwerp en beste communicatie.

Q6: Wanneer is de Shell Eco Marathon?

A: Deze is meestal in de maand juni of juli. Je hebt dus een heel schooljaar om hier naar toe te werken. Samen met het team ga je een week naar het shell terrein voor deze race samen met 200 andere studententeams.

Q7: Welke sub teams zijn er?

A: Er zijn 4 sub teams: Commercieel, Powertrain, Body&Chassis en Remmen&Uitlijning. Binnen het commerciele team zijn er 3 rollen: team manager, sponsor manager (2x) en marketing manager. Daarnaast heeft elk technisch subteam een sub team manager.

Q8: Kan ik in meerdere sub teams tegelijk zitten?

A: Aan het begin van het jaar start je in één sub team. Wat we elk jaar zien is dat halverwege het jaar er soms wat gehusseld wordt tussen de teams. Het kan zijn dat een sub team niet meer zo veel werk te doen heeft en dat een teamlid naar een ander sub team verplaatst wordt. Ook als je voelt dat he huidige sub team niet helemaal de juiste is kan je in overleg eventueel verplaatst worden.

Q9: Wie begeleidt het project?

A: Jaap Janssens en Selma van Loon begeleiden het project. Jaap is daarin de technische expert en Selma de commerciële expert. Daarnaast helpen vele andere docenten met expertises op elektronica, waterstof en constructies. Verder hebben de studenten veel vrijheid om eigen sturing aan het project te geven.

Q10: Hoeveel tijd ben je kwijt aan het project?

A: Dit project vergt wat meer tijd dan een gemiddeld project. Je gaat ongetwijfeld in je vrije tijd aan dit project werken, helemaal als de tijdsdruk hoog is vlak voor de race. Dit is juist ook gaaf, je komt erachter hoe het is om in een team te werken dat allemaal voor hetzelfde doel strijdt. De extra tijd die je steekt in dit project geeft je jouw 40-uurs activiteit.

Q11: Hoe veel tijd krijg je vanuit de HAN voor dit project?

A: Net zoals de reguliere projecten krijg je anderhalve dag in semester 3 en 2 dagen in semester 4.

Q12: Moeten we verslagen schrijven voor dit project?

A: Ja. Dit project start met een plan van aanpak (net zoals elk ander project). Dit pva moet goedgekeurd worden en hier krijg je een cijfer voor. Halverwege het project reflecteer je op het eerste halve jaar. Alle beslissingen voor de technische teams moeten ondersteund worden met berekeningen en vergelijkingen. Tijdens dit project hoef je beduidend minder verslagen te schrijven dan bij de reguliere projecten.