Uit hoeveel leden bestaat het Hydromotive team?

In het 2022-2023 jaar Heeft het team 12 tweedejaars Automotive engineering studenten, maar dit aantal studenten verschilt per jaar.

 

Hoeveel studiepunten krijg ik voor dit project?

Deelname aan het Hydromotive team staat gelijk aan de twee reguliere projecten Gravity racer en de HAN eco-marathon, dus 8 + 10 = 18 studiepunten

Wat is de voertaal binnen het Hydromotive team?

Het Hydromotive team bestaat uit studenten van zowel de Nederlandse als Engelse opleiding. Dit maakt de voertaal binnen het Hydromotive team engels, net als bij de andere (niet-reguliere) projecten. Alle schriftelijke rapporten en presentaties worden in het Engels gegeven.

Is er een teamruimte?

Ja, er is een ruimte van ongeveer 30m2 binnen de HAN beschikbaar. Hier staat de auto, tafels met computers en werkbanken met gereedschap. Hiervan krijgt het team 2 sleutels om op elk tijdstip in te kunnen. Daarnaast is er op projectdagen een extra ruimte gereserveerd om verslagen te kunnen schrijven en onderzoek te kunnen doen.

Wat houdt de Shell Eco Marathon race in?

Jaarlijks houdt Shell een race in Europa waarbij alles draait om efficiëntie en zuinigheid. Binnen de race wordt er onderscheid gemaakt tussen verschillende klassen zoals prototype en Urban concept maar ook binnen de verschillende brandstoffen: verbrandingsmotoren, vol-elektrisch en waterstof. Het Hydromotive team doet hierbij mee in de Urban concept waterstof klasse. Simpel gezegd: wie het zuinigst rijdt wint de race. Daarnaast zijn er nog andere (off-track) awards zoals het beste ontwerp en beste communicatie.

Wanneer is de Shell Eco Marathon?

De Shell Eco-marathon wordt meestal gehouden aan het einde van het schooljaar, rond mei of juni. Er is dus een heel schooljaar om aan de auto te werken. Als het zover is, gaat het team naar de juiste baan om te racen tegen 150 andere studententeams! Dit jaar is de race op 20 mei.

Welke sub teams zijn er?

Er zijn 4 sub teams: Commercieel, Powertrain, Body&Chassis en Remmen&Uitlijning. Binnen het commerciele team zijn er 3 rollen: team manager, sponsor manager (2x) en marketing manager. Daarnaast heeft elk technisch subteam een sub team manager.

Kan ik in meerdere sub teams tegelijk zitten?

Aan het begin van het jaar start je in één sub team. Wat we elk jaar zien is dat halverwege het jaar er soms wat gewisseld wordt tussen de teams. Het kan zijn dat een sub team niet meer zo veel werk te doen heeft en dat een teamlid naar een ander sub team verplaatst wordt. Ook als je voelt dat het huidige sub team niet helemaal de juiste is kan je in overleg eventueel verplaatst worden.

Wie begeleidt het project?

Jaap Janssens en Edwin Kemper begeleiden het project. Jaap is daarin de technische expert voor de Brakes&Suspension en Body&Chassis sub-teams en Edwin de expert voor het commerciele en powertrain teams. Daarnaast helpen vele andere docenten met expertises op elektronica, waterstof en constructies. Verder hebben de studenten veel vrijheid om eigen sturing aan het project te geven.

Hoeveel tijd ben je kwijt aan het project?

Dit project vergt wat meer tijd dan een gemiddeld project. Je gaat ongetwijfeld in je vrije tijd aan dit project werken, helemaal als de tijdsdruk hoog is vlak voor de race. Dit is juist ook gaaf, je komt erachter hoe het is om in een team te werken dat allemaal voor hetzelfde doel strijdt. De extra tijd die je steekt in dit project geeft je jouw 40-uurs activiteit.

Hoe veel tijd krijg je vanuit de HAN voor dit project?

Net zoals de reguliere projecten krijg je 1 dag in semester 3 en 2 dagen in semester 4.

Q12: Moeten we verslagen schrijven voor dit project?

Ja. Dit project start met een plan van aanpak (net zoals elk ander project). Dit pva moet goedgekeurd worden en hier krijg je een cijfer voor. Halverwege het project reflecteer je op het eerste halve jaar. Alle beslissingen voor de technische teams moeten ondersteund worden met berekeningen en vergelijkingen. Tijdens dit project hoef je beduidend minder verslagen te schrijven dan bij de reguliere projecten.