Voertuig

Ons nieuwe voertuig, de HM23, rijdt op waterstof, een energiedrager die heel goed de brandstof van de toekomst zou kunnen worden. Waterstof is een duurzame alternatieve brandstof. Dat betekent dat er bij het rijden geen CO2 wordt uitgestoten, maar enkel water en zuurstof.

De waterstof wordt in een tank onder een druk van ongeveer 250 bar meegenomen, waarna het in gasvorm door het energiesysteem loopt. Met behulp van een brandstofcel wordt er elektriciteit opgewekt waarmee de elektromotor op de achterwielen worden aangedreven.

lees meer

Wedstrijd

De Shell Eco-Marathon is een van ’s werelds meest prestigieuze prijzen op het gebied van green mobility. De winnaar van deze wedstrijd heeft dan ook niet het hardste gereden, maar het zuinigst. Omgerekend van waterstof naar benzine hebben wij vorig jaar een verbruik gehaald van 893 km per liter. Dit jaar gaan we ervoor dit te verbeteren!

Hydromotive doet mee in de ‘Urban Concept Class’. Een klasse waarin een groot aantal eisen worden gesteld aan de voertuigen, die de auto’s meer doen lijken op een 'real-world scenario'. Zo moeten er onder andere verplicht twee deuren aanwezig zijn, vier wielen en een bagageruimte met bepaalde minimale afmetingen.

lees meer

Team

Ons team bestaat uit 15 tweede jaars Automotive studenten van de Hogeschool Arnhem & Nijmegen. Het team is onderverdeeld in een commercieel en een technisch deel. De drie commerciele teamleden zorgen voor alle organisatorische taken en de communicatie met partners en met derden. De technische teamleden nemen de daadwerkelijke bouw van de auto op zich. De 12 die tot de laatste groep behoren zijn op hun beurt weer in sub-teams verdeeld, elk met hun eigen specifieke taken.

ps. De 2023-2024 team foto is nog vol in de maak! Deze wordt nog zo snel mogelijk geplubliceerd.

lees meer